Od malih frižidera pa do rashladnih komora. Izrada rashladnih stolova po mjeri.

Peći i konvektomati za kuhinje i pekare.

Veliki izbor pomoćnih strojeva.